วิธีการนิเทศก์

เรียบง่าย  สบายๆ ไร้กำหนดการ  (จู่โจมแบบไม่รู้ตัวล่วงหน้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น