วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดเทอมใหม่ สถานที่ใหม่

จะมีใครสักคนที่เกิดมาได้เรียนรู้อย่างตัวท่านเอง 
ลองคิดดูสิ  อะไรก็ไม่รู้  จากรั้วมหาวิทยาลัย  ได้เดินทางไปไปสู่รั้วโรงเรียน